profily architektů

 
odborný profil

Prof. akad. arch.   Petr Keil

 

člen České komory architektů    |    číslo autorizace   00 047

  spoluzakladatel architektonického ateliéru KMS architects spol. s r. o.

 

 
odborný profil

Ing. arch.   Petr Svoboda

 

člen České komory architektů    |    číslo autorizace   00 115

  spoluzakladatel architektonického ateliéru KMS architects spol. s r. o.

 

 
   
  reference