zpět na reference      zpět na stavby občanské vybavenosti
 
   
         
vizualizace      KMS
 
polyfunční objekt Řepy
investor   |    Městská část Praha 17
projekt DUR   |    2003
sto    |    Žalanského, Praha 17
 

text   |    Záměrem investora je vybudovat Polyfunkční dům se stanicí Sboru dobrovolných hasičů Řepy (SDH Řepy), Zdravotnickou záchrannou službou hl.m.Prahy (ZZS hl.m.Prahy), Městskou policií hl.m.Prahy (MP HMP) a částí Úřadu městské části Prahy 17 (ÚMČ Prahy 17).

 

Objekt je funkčně členěn na čtyři samostatné jednotky. Největší funkční jednotkou je Stanice dobrovolných hasičů Řepy, která je umístěna v západní části objektu. Výjezdy z pohotovostních stání jsou orientovány do ulice Žalanského s odstupem 15m od hrany komunikace. Na západní části pozemku je vjezd pro návrat požární techniky, přes manipulační dvůr, zpět na pohotovostní stání. Alternativní vjezd do dvora je z východu.

 

Provozy Městské policie a Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy jsou umístěné při traktu objektu přilehlého do Žalanského ulice, nad vlastními garážovacími halami obou funkčních jednotek. Přístupy jsou orientované rovněž na hlavní průčelí objektu.

 

Úřad Městské části Praha 17 doplňuje kapacitně stávající plochy úřadu. Je zde navrženo umístění Odboru sociálních věcí a Odbor životního prostředí a dopravy. Hlavní vstup je orientován rovněž na hlavní průčelí objektu do Žalanského ulice. Hlavní vstupní hala je dále přístupná ze zadní strany objektu, od parkovišť situovaných při jižním průčelí objektu.

 

Západně od stavby polyfunkčního objektu je situován cvičný heliport.

 
|    zpět na reference      zpět na stavby občanské vybavenosti