|    zpět na reference      zpět na stavby občanské vybavenosti
 
   
         
     
         
vizualizace      KMS
 
polyfunkční dům v Praze Holešovicích
investor      |    Městská část Praha 7
projekt - architektonicko urbanistická prověřovací studie     |    2010
místo      Ortenovo náměstí, Praha 7
pozice gps    |    +50° 6' 31.31", +14° 27' 0.29"
 

text    |    Stavbou je polyfunkční dům s knihovnou v přízemí a s pronajímatelnými plochami pro služby (dle potřebnosti druhu sociální služby na území správního obvodu) a dvěma byty ve druhém podlaží. Od třetího podlaží výše jsou již navržené pouze malometrážní sociální byty určené pro plnění sociálního programu Městské části Praha 7. Podzemní garáže a parkovací stání před domem jsou určeny pro jednotlivé funkce umístěné v domě.

 

Stavba by měla poskytnout Městské části Praha 7 vlastní použitelnou kapacitu malometrážních sociálních bytů pro obyvatele v těžké životní situaci i spolu s návaznými službami sociálního charakteru pro nejbližší část správního obvodu.

 

Jde o trvalou stavbu navrženou na místě stávající knihovny. Kapacita knihovny je plně nahrazena s mírně zvětšeným půdorysným rozsahem v přízemí nového domu.

 

V novém domě je celkem 51 bytů různých velikostí (o celkové ploše bytů 2305m2) celkem 800 m2 plochy pro knihovnu, 780 m2 pronajímatelné plochy pro služby, 53 parkovacích stání v suterénu a 9 parkovacích míst na terénu.

 
|    zpět na reference      zpět na stavby občanské vybavenosti