|    zpět na reference      zpět na stavby občanské vybavenosti
 
   
         
   
         
vizualizace      KMS
 
nový osmitřídní pavilon druhého stupně základní školy
a pavilon školního stravování, základní umělecké školy a školní družiny v Kolovratech
investor    |    Městská část Praha Kolovraty
projekt DUR      2010
místo    |    K poště 320/5, 103 00  Praha 10 - Kolovraty
pozice gps    |    +50° 0' 49.02", +14° 37' 39.55"
 

text    |    Architektura nových objektů je volena v jednoduchých hmotách navazujících na existující pavilony jednotlivých oddělení MŠ a pavilon ZŠ. Velikostí hmot, některými detaily řešení, návrhem fasád a barevností jde o vytvoření celkově kultivovaného prostředí kdy v jednotlivých stavbách je vidět určitý časový posuv odpovídající době jejich realizace. Vytváří se tak stavebně rozmanitá zástavba školského areálu.

 

Pavilon základní školy - jedná se v části o dvoupodlažní  a v části o třípodlažní objekt. Objekt není podsklepen, pouze částečně "zaražen" do terénu. V principu se jedná o stěnový obousměrný systém.  Založení objektu bude plošné  na základových pasech v kombinaci se základovou deskou. V 1.NP jsou navrženy veškeré svislé konstrukce z monolitického železobetonu se stropní deskou pnutou oběma směry. Toto podlaží tak spolu se základovou deskou působí jako prostorová tuhá krabice, která vynáší podlaží nad. 2.NP, resp.  3.NP  je potom navrženo jako vyzdívaný stěnový systém s monolitickou stropní deskou. Pouze meziokenní pilíře budou provedeny ze ztraceného bednění a zmonolitněny. Veškeré svislé nosné konstrukce ve 2.NP a 3.NP navazují na svislé nosné konstrukce 1.NP. Stropní desky budou dle nutnosti doplněny ztužujícími trámy. Schodiště budou monolitická železobetonová. 

 

Víceúčelový objekt (jídelna s kuchyní, družina, ZUŠ) - jedná se o dvoupodlažní objekt. Objekt není podsklepen. Jedná se o prefabrikovaný skeletový systém se ztužujícími  stěnami. Základní prvky jednoho modulu tvoří sloupy, předpjaté průvlaky, ztužující trámy a stropní panely.  Schodiště bude přímé rovněž prefabrikované. Předpokládá se pouze zmonolitnění  na podestě.

 
|    zpět na reference      zpět na stavby občanské vybavenosti