|    zpět na reference      zpět na stavby občanské vybavenosti
 
 
   
         
   
         
   
         
foto      KMS
 
pavilon mateřské školky a základní školy v Kolovratech
investor    |    Městská část Praha Kolovraty
realizace     2010
místo    |    K poště 320/5, 103 00  Praha 10 - Kolovraty
pozice gps    |    +50° 0' 49.88", +14° 37' 41.05"
 

text    |    Navrhovaná stavba dvojbloku mateřské školy a prvního stupně základní školy se nachází v prostoru areálu mateřské školy v Kolovratech, který je velmi cennou enklávu. Cílem návrhu bylo zachovat pokud možno prostorové proporce volných ploch a dětských hřišť v prostoru vzniklé vnitřní zahrady mateřské školky a postupně omladit stávající zeleň. Proto je dvojblok pavilónů situován v západní části pozemku. Pavilón mateřské školky je napojen na pěší vstupní komunikaci stávajících pavilónů MŠ a družiny a vytváří také svou štítovou zdí, v jihozápadní části pozemku, vstupní před-prostor areálů MŠ, ZŠ a stávajícího polyfunkčního objektu (školní jídelna, pošta,…). Pavilón základní školy v severozápadní části pozemku vychází komunikačně také z před-prostoru areálu a dále tuto uzavřenou vstupní sdružovací plochu otevírá, jako samostatný vstupní prostor žáků základní školy, k hlavnímu vchodu do základní školy.

 

Vstupní hala mezi pavilóny obou subjektů (MŠ a ZŠ), je rozdělena na dvě části. Část ze strany od zahrady slouží mateřské škole a z protější strany je vstupní hala vstupním prostorem ZŠ.

 

Parkoviště areálu je situováno do západní části pozemku.

 

Hlavní hmoty jsou tvořeny dvoupodlažní části heren MŠ a kmenových učeben ZŠ, ty jsou doplněny a propojeny nižší hmotou provozních místností obou provozů a v prostoru nad vstupem audiovizuálním sálem ZŠ. Hlavní hmoty budou opatřeny omítkou a budou prolomeny velkými okny. Nižší hmota bude tvořena skládaným fasádním pláštěm, který bude prostřednictvím monolitických květníků v parteru a popínavých zelených ploch na fasádách evokovat stávající přirozený přírodní charakter celé enklávy.

 
|    zpět na reference      zpět na stavby občanské vybavenosti