zpět na reference    |    zpět na hotelové stavby
 
 
   
         
   
 
foto a vizualizace    |    archiv KMS
 
hotel Hoffmeister
investor    |    Martin Hoffmeister
realizace    |    1993
místo    |    Pod Bruskou 7, 118 00  Praha 1
pozice gps    |    +50° 5' 35.11", +14° 24' 31.85"
 

text      studie dostavby hotelu Hoffmeister (2009)

 

Po úvodních úvahách o odpovídající formě rekonstrukce jsme navrhli, dostavbu na pozemku mezi hotelem a opěrnou zdí ulice Chotkovy a na pozemku na západní straně hotelu. Hlavní objem přístavby tvoří jednoduchý kvádr přisazený na severní část hotelu mezi západní křídlo hotelu a opěrnou zeď Chotkovy ulice. Tento blok vytváří jakési pozadí kryjící opěrnou zeď, která je častým cílem nejrůznějších výtvorů sprejerů. Jižní fasádu přístavby bude tvořit provětrávaná skelněná fasáda potištěná siluetou stromů tvořící původnímu hotelu zelené matné pozadí. Na střeše přístavby navrhujeme vyhlídkovou terasu se zelení, která umožní zastavení Pražanů a turistů. Výška zástavby umožní na západní straně novostavby z chodníku Chotkovy ulice přímý přístup na tuto terasu. Tady je též umístěno venkovní schodiště, umožňující sestoupit k hotelu. Na horní podestu schodiště je napojena lehká ocelová lávka, která přemostí Chotkovo údolí a umožní zkrátit cestu na hrad od stanice metra Hradčanská. Druhý konec lávky by měl vyústit v prostoru ulice Na Opyši.

 

Novostavba je v podstatě členěna na dva celky. Dvoupodlažní přístavba bezprostředně za západním křídlem hotelu, která využívá pro přístup do dvoupodlažních pokojů stávající chodby ve 3.np. Ve spodní části je umístěna koupelna, šatna a schodiště propojující vstupní podlaží s obytným. Obytný pokoj je nasunut nad chodbu ve 3.np do prostoru střechy západního křídla.

 

Přístavba v prodloužení na západ je šestipodlažní. Zahrnuje dvoupodlažní rozšíření garáží, křídla pokojů a západního křídla konferenčního sálu, který ze západu areál uzavírá. V místě napojení nového křídla na stávající západní křídlo jsou navrženy nové schody a nový výtah propojující pět podlaží od suterénu až do 3.np.

 

V rámci rekonstrukce stávajících prostor hotelu bude ve stávajícím západním křídle přestavěno 1.np, kde budou stávající pokoje přestavěny na sociální zázemí nové restaurace v prostoru stávající terasy. V rámci této přestavby bude vybudována zásobovací servisní komunikace při severní stěně stávajícího objektu umožňující zásobovat bufet konferenčního sálu. Konferenční sál má kapacitu 60-80 osob. Je vybaven zázemím pro servis občerstvení a sociálním zázemím. Východní posuvná fasáda umožní výstup uživatelů do prostoru terasy se zelení.

 

Prostor nové restaurace na terase bude zastřešen lehkou ocelovou konstrukcí opláštěnou transparentní folií TEXLON. Opláštění stěn bude posuvné, umožňující terasu v letních měsících zcela otevřít. Kapacita garáží se navýší o 32 míst ve dvou podlažích propojením nových podzemí ze stávajících garáží.

 
  zpět na reference    |    zpět na hotelové stavby