zpět na reference      zpět na průmyslové stavby
 
 
   
         
   
         
   
         
   
 
foto      Andrea Lhotáková a KMS
 
areál továrny na zpracování mořských ryb Delimax v Hodoníně
investor      Delimax a.s.
realizace      1996 - 2011
místo      Bratislavská 1647/3, 695 01  Hodonín
pozice gps    |    +48° 50' 33.54", +17° 7' 39.04"
 
Hala nové expedice
realizace      2008 - 2009

text     

 

Dokumentace pro stavební řízení řeší požadavky investora na výstavbu nové skladové expediční budovy a technické zázemí chlazení na vlastních pozemcích. Výstavba nových skladových expedičních ploch je v souladu s požadavky veterinárních norem, které je firma DELIMAX a.s. povinna respektovat a plnit.

 

Pro výstavbu byla vypracována v březnu 2006 hmotová a provozní studie s dopravou výrobků mezi výrobou a skladem po mostě, která byla s klientem kladně projednána a odsouhlasena. Byla dopracována do DSP a předána. Na toto DSP bylo vydáno stavební povolení. Na základě nového zadání klienta byla vypracována nová studie s dopravou výrobků tunelem.

 

To vedlo k zásadní změně tvaru expedice s novým provozním schématem. Dokoupením vedlejšího pozemku bylo možno přesunout nakládací rampy a zvětšit jejich počet ze tří na čtyři. Hmotové řešení se změnilo na vysokou skladovou halu a nižší vychystávací expediční halu. Největším problémem bylo najít optimální propojení výroby s novou halou, tak aby sklony ramp v tunelu vyhovovaly skladové technologii a přejezd tunelu po komunikaci vyhověl automobilům pohybujícím se po areálu firmy Delimax a.s.

 

Kapacita skladové expediční haly: 6 kusů elektrických vysokozdvižných vozíků ručně vedených, 2377 paletových míst, 150 prázdných palet ve skladu palet.

 
Zadní dvůr
realizace     
text     
 
Modernizace výrobní haly
realizace     
text     
 
Prodejna
realizace     
text   
 
  zpět na reference      zpět na průmyslové stavby